<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> KERAMIEKatelier

De natuur is in zijn totaal een inspiratiebron voor Rosemarie. Met de foto camera maakt zij regelmatig opnamen, beelden worden naar het keramiek vertaald met het penceel.