<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> KERAMIEKatelier

Vogels zijn een grote inspiratiebron voor Rosemarie en
roofvogels in het bijzonder. Een grote passie is er voor: valken, arenden, buizerds en uilen. Rosemarie schildert deze ook in opdracht.